ОБУЧЕНИЕ

Мрежовата Академия провежда обучение по най-новата учебна програма на Cisco Systems - Cisco CCNA v7.0. Тя се състои от 3 (модула) курса. Нейната цел е да осигури знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи. Курсистите получават обширни знания за функционирането на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения, как да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. Трите курса включват: Introduction to Networks; Switching, Routing and Wireless Essentials; Enterprise Networking, Security and Automation. Преминалите обучението получават необходимата подготовка за кандидатстване за сертификатите CCNA и CCNP на Cisco Systems. За съдържанието на учебния план по модули натиснете тук.

Учебната програма по Cisco CCNA Security 2.0 е следващата стъпка за тези, които искат да разширят техните умения в областта на мрежовата сигурност. Програмата предоставя познания за концепциите на мрежовата сигурност, изграждане на надеждни и сигурни инфраструктури, откриване и елиминиране на мрежови атаки. Дават се умения за конфигуриране и поддържане на мрежовите устройства с оглед постигане на интегритет, конфиденциалност и наличност на данните и устройствата. Препоръчително е курсистите да са преминали курса по CCNA (поне първите два модула, или да имат сертификат CCENT или CCNA), но може да се обучават и тези, които имат познания по мрежи и работа със Cisco оборудване. Курсът е с продължителност от 1 модул. За съдържанието на учебния план натиснете тук.

От 2020г. Мрежовата Академия започва обучение и по програмата CCNA Cyber Operations. Курсистите получават познания за принципите на мрежовата сигурност, видовете заплахи и атаки, техники за тяхното разпознаване и реагиране. Завършилите курса и издържали сертификационен изпит могат работят в центровете за анализ на сигурността (Security Operations Centers) като анализатори на киберсигурността. За съдържанието на учебния план натиснете тук.